logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Świętochłowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
plus Przeprowadzone kontrole/stan przyjmowanych spraw
plus Ochrona danych osobowych
 AKTUALNOŚCI
plus Informacje o przetargach
minus Projekty unijne/programy/dodatkowe środki z Funduszu Pracy
minus Ogłoszenia PUP
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
 STATYSTYKI
minus Dane statystyczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
Aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem :
 
 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Świętochłowicach
przy ulicy Plebiscytowej 3,

pokój nr 9,10 

 
UWAGA!

oferta pracy – oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.


Ofertę można zgłosić:

osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
  • W okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

 

Ilość odwiedzin: 549877
Nazwa dokumentu: Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
Podmiot udostępniający: PUP Świętochłowice
Osoba, która wytworzyła informację: J. Gołąb
Osoba, która odpowiada za treść: J. Gołąb
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-03 12:26:00
Data udostępnienia informacji: 2008-12-03 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-18 10:29:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner